Joonistamine täiskasvanutele peagi kavas!

Joonistamine on kõigi kujutava kunsti liikide põhialuseks. 

Joonistades on võimalik anda edasi oma ideid, mõtteid, tundeid - see on suhtlemisvahend, mis on võrreldav kirjutamise ja rääkimisega.

Joonistamise kaudu saab arendada oma nägemise ja vaatlemise oskust ning käelist osavust.

Joonistamistundide teemad üldiselt: 
* erinevad joonistusvahendid, -materjalid, - stiilid ja -tehnikaid
* vabakäeline visandamine, eskiisid, kavandid
* fantaasiajoonistused
* ruumilise kujutamise põhialused


Töövahendid: 

Ajakava:
1 kord joonistamist kestab 2 x 60 min

Hinnakiri:

Voog. Tee ise koduleht!